Úvod

Vítejte na portálu projektu Poznej svůj okres – mikroregionální atlasy

 

Portál je určen pro všechny, kteří chtějí netradičním způsobem poznávat své okolí. Na našem portále najdete mapovou aplikaci, která obsahuje zajímavé objekty pro okresy Plzeň – město a Rokycany. Můžete objevit zajímavosti z oblasti geografie, biologie a historie a to nejen v českém jazyce, ale i v angličtině a němčině. Objekty do mapové aplikace zpracoval tým expertů Západočeské univerzity a zaměstnanců Regionální rozvojové agentury. Cenné podklady poskytlo Oddělení GIS Odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje, dále Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň. Fotografie zkamenělin poskytl doc. RNDr. M. Mergl, CSc. ze ZČU v Plzni.

 

Pokračovat bez přihlášení do veřejné sekce »